Putování Sv. Rodiny a její přijímání v rodinách naší farnosti

Již léta v naší farnosti putuje Pražské Jezulátko, od října 2013 putuje P. Maria. V mnoha farnostech je v adventní době pěknou pastorační aktivitou putování Sv. Rodiny a její přijímání v rodinách. V letošním roce s touto nabídkou přišel časopis pro děti Duha. Je to dobrá možnost jak upevňovat vzájemné vztahy, jak se otevřít svému okolí, jak nechat znovu Krista narodit se mezi námi. Avšak nechci jen „zaúkolovat a nahánět“ děti k sousedům.

Sám se chci zapojit do této iniciativy a začnu podle rozpisu děti z náboženství, chci navštívit tyto rodiny. Následně kdo další by měl zájem o pastorační návštěvu, rád mu vyhovím. Kdo se chce přidat ke mně, anebo sám se chopit této iniciativy a navštěvovat rodiny, samotné lidí, …s ikonou sv. rodiny, jistě, ať tak dělá. Z kostela si vezměte modlitbu a obraz Sv. Rodiny. Rád bych byl, abych se, pokud možno, setkal se všemi členy rodiny. Budou-li mít zájem vaší nevěřící sousedé, známi, ani s tím nemám problém. Řekněte mi, program přizpůsobím. Mohu také v rodinách předem upozornít na Třikrálovou sbírku a koledování děti. Namítáte, že není slušné se sám pozvat? Vždyť i Pán Ježíš se sám pozval k Zacheovi: „Zachee, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě!“ Kdo si návštěvu nepřeje, budu to respektovat.

Jak taková pastorační návštěva má vypadat?

Nejde o hostinu /povečeřím na faře/, jde o přijetí svaté rodiny, společnou večerní modlitbu, rozhovor o pastorací děti v nábožen., ve farnosti, jde o vzájemné naslouchání, o rozhovor o tom, co by rodina, rodiče v duchovní oblasti ve farnosti potřebovala, očekávala, mohu požehnat dům, atd. Rád s Vámi vypijí čaj. Nebudu zdržovat dlouho, neboť následující den jdou děti do školy, dospělí do práce. Nebojte se, budu se snažit, aby případně také pro partnera nepraktikujícího víru, bylo setkání na rovině lidské příjemné. Putování Sv. Rodiny v naší farnosti bude zahájeno v neděli 17. listopadu. Věřím, že především já odejdu šťastnější a obohacený vaší vírou. Za vaše přijetí Vám předem děkuji.

Požehnej našemu domovu a daruj nám otevřená srdce!


Farnost Dobratice na Proglase

FOTO z restaurace varhan

Velikonoční program 2018

LIDOVÉ MISIE - OHLÉDNUTÍ

NÁBOŽENSTVÍ 2017/2018

Kalendárium DOO 2017

Pozdrav z misií z Lowanatomu (Oceánie)

Týdenní ohlášky a aktuální informace

Bohoslužby letní čas 2017

Virtuální prohlídka baziliky Sv.Petra ve Vatikánu

Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte
KURZY ALFA

Odkazy