O FARNOSTI
Naše farnost se nachází na východě Moravskoslezského kraje, v Ostravsko-opavské diecézi. Patří k ní Dobratice a Vojkovice. V Dobraticích už odedávna stojí kostel sv. Jakuba a Filipa. Vojkovice se mohou pochlubit malou, ale krásnou kapličkou Navštívení Panny Marie.
Kostel Filipa a Jakuba apoštolůDomaslavický farář P. Filip Habernal původně chtěl, aby v Dobraticích byla postavena jen hřbitovní kaple, protože se obával, že by dobratičtí občané nedokázali zajistit potřebné finanční prostředky. Tehdejší starosta Josef Tvrdý ale trval na postavení kostela. Proto 31. března 1860 požádal P. Habernal o svolení k posvěcení základního kamene. Stavba byla započata roku 1863, byla financována z osobních darů, např. knížete biskupa Foerstera, P. Habernala a jiných, ze sbírek v Dobraticích a okolí i z darů od vídeňských Čechů. Mnohé práce byly vykonány zdarma. Domaslavičtí farníci věnovali zvon. Věžní hodiny, fungující do roku 1940, byly odkoupeny z radnice v Ostravě.

Kostel byl vysvěcen 8. října 1865 generálním vikářem P. Helmem z Těšína za účasti mnoha kněží z okolních farností ke cti sv. Filipa a Jakuba mladšího. Dne 22. listopadu 1865 se slavnostním procesím rozloučili dobratičtí občané s částí své staré domaslavické farnosti. Mše svaté v Dobraticích však byly stále slouženy domaslavickým farářem. Samostatně začala být spravována dobratická farnost až od roku 1868, kdy byla dokončena stavba farní budovy. Prvním farářem se stal P. Martin Jiřičný. 27.února 1868 zemřel místecký rodák, domaslavický farář a pro naši obec nesmírně významný člověk. Člověk, který se zasloužil o zřízení dobratické školy, dobratického kostela a k němu přilehlé fary - P. Filip Habernal. Na vlastní přání byl pohřben na dobratickém hřbitově 29. února 1868. K tomuto roku 1868 se váže i jeden velmi důležitý dokument, který potvrzuje založení farnosti. Je ale zvláštní, že až v roce 1876 byla vydána a potvrzena zakládací listina.

Na tuto základní listinu můžeme nahlédnout zde:

 • Zakládací listina farnosti Dobratice s překladem  Podrobněji o dějinách kostela, aktuálních svátcích ve farnosti Dobratice se dočtete na:

 • Stavební proměny farního kostela sv. Filipa a Jakuba

 • HISTORIE kostela Filipa a Jakuba ml. apoštolů

 • Významné dny ve farnosti Dobratice

 • Světci z našeho regionu a zasvěcené svátky.

  Kaple Navštívení Panny Marie

  Historie kněží, kteří v posledních letech působili ve farnosti:

 • P. Jan Wojnar 2007 - doposud

 • P. Bohumil Vicha 2004 - 2007

 • P. Petr Chovanec 1997 - 2004

 • P. Petr Eliáš 1993 - 1997

 • P. Alois Peroutka 1986 - 1993

 • P. Josef Bury 1974 - 1986

 • P Antonín Duda 1969 - 1974

 • P. Antonín Rucký 1960 - 1969

 • P. Jan Foldyna 1913 - 1960

  Kněží pohřbení na hřbitově v Dobraticích:

 • + 27.2. 1868 P. Filip Habernal

 • + 22.12. 1931 P. Karel Sobek - pochází z farnosti Dobratice

 • + 25.4. 1950 P. Ludvik Sobek - pochází z farnosti Dobratice

 • + 28.2. 1968 P. Jan Foldyna

 • + 27.2. 1981 P. Emil Bijok - pochází z farnosti Dobratice

 • + 26.5. 1983 P. František Bijok - pochází z farnosti Dobratice

 • + 29.8. 1990 P. Karel Blahut - pochází z farnosti Dobratice

  Kněží pocházející z farnosti Dobratice pohřbení na jiných hřbitovech:
 • + 13.12.1897 P. Jan Evangelista Tvrdý - hřbitov Frýdek

 • + 5.10.1931 P. Josef Czyż - hřbitov Havířov Bludovice

 • + 4.2.1940 P. Josef (Veremund) Tvrdý - hřbitov Praha Olšany

 • + 4.8.1996 P. Julius Žvak - hřbitov Petrov nad Desnou

  Kněží pocházející z Vojkovic (nyní farnost Dobratice):

 • P. Josef Janša, slavil primici 16. 7. 1893 v kostele sv. Jiří v Dobré

 • P. Hubert Sojka, narozen 1. 11. 1884, na kněze vysvěcen 27. 7. 1909 ve Vidnavě, slavil primici 8. 8. 1909 v kostele sv. Jiří v Dobré, jako kaplan nastoupil v Bruzovicích

  Dobratická farnost se může pochlubit 11. kněžskými povoláními.
 • Historie a náboženský život spjatý s kaplí a náboženskými symboly ve Vojkovicích.

 • Fotografie z kroniky farnosti Dobrá týkající se kaple ve Vojkovicích

  Průčelí kostela sv. Filipa a Jakuba

  Když jsem nastoupil do Dobratic, dřevěné sochy dvou římských vojínu byly právě vyspraveny a místo načervenalých barev dostaly nynější šedou barvu. Na můj dotaz kdo to konkrétně je, nikdo mi nedovedl odpovědět. I já jsem uváděl: „sochy neznámých římských vojínů“. Vždyť tak byly také zapsány ve farním inventáři. Někteří místní obyvatelé se mne dokonce ptali: „Který z nich je sv. Filip a který sv. Jakub?“ Vždy jsem odpovídal: „Žádný“. Postupně jsem se setkával s historiky a zaměstnanci Národního Památkového Ústavu z Ostravy. Doptával jsem se na jména těchto světců. Jednohlasně jsem byl odborníky nasměrován a nyní s jistotou víme, že to jsou sv. Jan a sv. Pavel, mučedníci ze 4. století, ochránci před bouřemi, patroni počasí. Mimo jiné, jejich jména také nese kostel sv. Jana a Pavla v Místku.
  Co o nich vlastně víme?
  Byli bratry žijícími na císařském dvoře za Konstantina Velikého. Prosluli skutky lásky k chudým, svou nekompromisností a statečností. S nástupem císaře Juliána odpadlíka, který začal obnovovat pohanství, složili svoje úřady pro věrnost křesťanské víře. Jan ani Pavel nechtěli mít se zrádcem víry nic společného a za žádnou cenu nechtěli přistoupit na kompromis, týkající se projevů víry. Odmítli obětovat kadidlo zlaté modle boha Joviše a byli za to ve svém domě sťati. Podle některých údajů to bylo r. 362. Do pražské katedrály získal dvě malé části z ostatků těchto světců v r. 1159 z Milána biskup Daniel a dvě podstatně větší v r. 1370 dostal Karel IV. Jako patroni počasí se objevují Jan a Pavel z Říma r. 1150 v německé císařské kronice. Prosebná procesí za dobré počasí byla od 16. stol. Jejich památku slavíme 26. června. Životní crédo těchto světců: „Nesnížím se ke kompromisům týkajícím se víry, bránim se slovy vyznání Věřím v Boha“. Více na: http://catholica.cz/?id=2665
  Nyní nově vnější postranní niky v průčelí kostela pod dřevěnými plastikami sv. Jana a sv. Pavla zdobí podstavce z godulského pískovce s nápisy: S. Ioannes M. s. IV a S. Paulus M. s. IV. Překlad: Svatý Jan, mučedník, IV. stoleti a Svatý Pavel, mučedník, IV. stoleti.

  Za zhotovení a montáž děkujeme kameníkovi Ivanu Voznicovi, náklady byly uhrazeny z darů kostelních sbírek. P. Jan Wojnar


 • Farnost Dobratice na Proglase

  FOTO z restaurace varhan

  Velikonoční program 2018

  LIDOVÉ MISIE - OHLÉDNUTÍ

  NÁBOŽENSTVÍ 2017/2018

  Kalendárium DOO 2017

  Pozdrav z misií z Lowanatomu (Oceánie)

  Týdenní ohlášky a aktuální informace

  Bohoslužby letní čas 2017

  Virtuální prohlídka baziliky Sv.Petra ve Vatikánu

  Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte
  KURZY ALFA

  Odkazy