BOHOSLUŽBY

Trojí úřední hodiny ve farní kanceláři:


1./ Vždy v týdnu po večerní mší svaté.
2./ Není-li to možné, pak na telefonu /604 406 923/ od 8 do 16 hod, dle osobní domluvy.
3./ V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

V těchto případech se neostýchejte domluvit okamžitou službu kněze svým blízkým. Farní kancelář o nedělích a zasvěcených svátcích je zamčená! Dodržujeme třetí Boží přikázání.

Aktuální týdenní rozpis bohoslužeb je vždy uveřejněný na nástěnce před kostelem a k rozebráním na lístečkách "Pozvání". V den pohřbu se mší sv. se vždy farní mše sv. v daný den ruší.

Pravidelné bohoslužby

Neděle - 9:00 hod (v postní době před mši svatou křížová cesta,v květnu májová pobožnost, v říjnu růžence )

Pondělí- 8:00 hod

Středa - 9:00 hod (kromě 3. středy v měsíci) Od 8.30 h adorace N.S.O

Čtvrtek - 16:30 hod

Pátek - 16:30 hod

Sobota - každou sobotu 8:00 hod v 18:00 adorace


POZOR! Jestliže, je CÍRKEVNÍ SLAVNOST v pracovní den /není státní svátek/ pondělí až pátek, jsou v ten den mše sv. v 8h ráno a v 18:00 večer!

V den pohřbu zahrnující mší svatou se vždy farní mše sv. v daný den ruší.

Půl hodiny před mší sv.: modlitba sv. růžence kromě středy

Prosím, přicházejte do kostela nejpozději 10 min. před mší sv. a zůstaňte po mší sv. na díkučinění

Bohoslužby - ZIMNÍ ČAS 2018- děkanát Frýdek


Zpravodaj z obce Dobratice 2019

BESEDY V ROCE 2019

Ples Dobratice 2019

Farnost Dobratice na Proglase

Pozdrav z misií z Lowanatomu (Oceánie)

Týdenní ohlášky a aktuální informace

Virtuální prohlídka baziliky Sv.Petra ve Vatikánu

Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte
KURZY ALFA

Odkazy