Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Mk 1,15)

LIDOVÉ MISIE 2018 - upoutávka

Lidové misie 4.2.-11.2.2018

NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018


Téma týdne
Někdy nevíme, jak dál...
Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Ž 25
17.2.2018, 21

Možná se nám občas stane, že na naší cestě životem tak trochu bloudíme. Někdy jsme jakoby v mlze a cesta se nám zcela ztrácí. Proč jen nemůžeme najít ten správný směr!? Vždyť přeci víme, která cesta je pro nás ta pravá, a taky jsme si jistí tím, co je pro nás dobré. Ale je to opravdu tak jednoznačné?

Pokud se dostaneme na rozcestí, zkusme do našeho rozhodování, kterou cestou se vydat dál, (opět) přizvat Boha. Není žádnou ostudou zeptat se na cestu. Ne každé logické rozhodnutí je totiž to správné a vůbec nemusí vést k našemu cíli.

Jsme na cestě k našemu nebeskému Otci. Chceme-li se s ním na konci naší pouti setkat, nechme za sebou myšlenku, že náš vlastní orientační smysl je dokonalý, a že nám zcela stačí. Copak to nejde snáz s mapou, buzolou, či navigací o kterou můžeme kdykoliv požádat?

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.
SETKÁNÍ SCHOL 11.11.2017
Ráno jsme nemohly dospat. Překvapilo nás , že se nakonec přihlasily 6 schol. Dostaly jsme velký úkol začínat jako první, moc hezky se nám zpívalo a byla pěkná atmosféra. Nejvíc se nám líbila schola z Třince s názvem Drops a měli pěkné trička. Na oběd byly špagety, nakonec pořadatel, který uváděl scholy se nás snažil zabavit čekáním na oběd, zpíval písničky s plejbeku a u toho i tančil. Bylo to moc hezké. Nakonec jsme dostaly cenu za nejsympatější scholu a moc nás to potěšilo a povzbudilo. A také bylo hezké když jsme přišli na mši svatou k nám do farnosti a babičky se ptaly jak jsme dopadly a měli velkou radost že jsme šikovní. Tak hura! Do dalších zkoušek a těšíme se na další setkání schol v Jablunkově.

Anička a Liduška

Více na : www.hyundai-motor.cz


Nadační Fond Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha podpořila projekt Římskokatolické farnosti Dobratice pod názvem:
150 let vzájemné spolupráce a jak dál?
Kostel v Dobraticích byl postaven před 150 lety. Při této příležitosti bude farnost usilovat o posílení angažovanosti místních lidí a zapojení širšího okruhu dobrovolníků různými společenskými, kulturními či brigádnickými aktivitami. Realizace tohoto projektu je v termínu od 1.7. 2015 do 30.7. 2016.

INFORMACE :

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

Pokud byste chtěli i jiné programy navštivte: webové stránky Ostravsko-opavské diecéze

MATRIKA
Na faře v Dobraticích se nachází matrika pouze od roku 1950. Dřívější matriky jsou v zemském archivu v Opavě. Některé si můžete na vyhledat v digitální podobě na těchto wébových adresách.
Zemský archiv v Opavě zpřístupňuje na svých webových stránkách většinu matrik z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze 2. poloviny 16. století až po svazky z počátku 20. století. http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html
Odkazy na ostatní zemské archivy: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
Archvivní mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/